İLKELERİMİZ

İlkelerimizin en başında farklı olmak yer almaktadır. Halihazırda kullanıcıya sunulan çözümlerin yeni kopyalarınısunmamaya özen gösteriyoruz. Kullanım alışkanlıklarını, arayüzleri, teknolojileri, fiyatları değiştiren; ancak sonucu değiştirmeyen hiçbir ürün veya hizmetin de gerçek bir çözüm değeri taşıdığına inanmıyoruz.

Sadece yöntemi esas alarak; kullandığı teknolojileri ön plana çıkaran ve bunların karşılığında kazanç sağlamayı hedefleyen yaklaşımların hem kullanıcı hem de sektör açısından zararlı olduğunu biliyoruz. Farklılık anlayışımızın klasik yaklaşımlara ve verimlilik modellerine göre; kullanıcıya istediğinden daha iyi bir sonuç, bilişim sektörüne de hem kârlılık hem de süreklilik açısından daha fazla kazanç sağladığına inanıyoruz.

 

Standart Yaklaşımımız
Standartları en iyi şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Ancak mevcut standartlarla çözümün oluşturulamadığı her konuda da sonuç odaklı, süreklilik sağlayabilen yeni standartlar oluşturmaktan kaçınmıyoruz.

Teknoloji Yaklaşımımız
Başta bilişim olmak üzere her tür teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilmek için öğrenmeyi asla bitmeyen bir süreç olarak kabul ediyoruz. Sonuçta daha fazla teknoloji üretimini olmazsa olmaz olarak kabul ediyoruz. Sadece kullanılan teknolojiyi ön plana çıkarmayı ise üretemeyen girişimlerin bir sonucu olduğuna inanıyoruz.

Kullanıcı Memnuniyeti
Tüm projelerimizde kullanıcılarımızın beklentisinden daha fazla memnuniyet sağlamayı hedefliyoruz. Yalnızca günü kurtaran çözümlerin müşteri memnuniyetini hafife alan bir yaklaşımın ürünü olduğuna inanıyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için sürekliliği sağlanabilen, kesin çözümler üretmeye özen gösteriyoruz.

Süreklilik Anlayışımız
Ürettiğimiz her ürün veya hizmetin azami kullanım ömrüne sahip olması için çaba sarf ediyoruz. “Şimdi günü kurtaralım, yarın yenisini yaparız” yaklaşımının kullanıcımızın, sektörün ve dolayısıyla ülkemizin geleceğine zarar vereceğini biliyoruz.

Mükemmelliğe Bakışımız
Böyle bir hedefimiz yok! Evet, sürekli değişen bir dünyada, hiçbir çözümün mükemmel olabileceğine inanmıyoruz. Sürekli ihtiyaçların değiştiği, yeni ihtiyaçların ortaya çıktığı, seçeneklerin çoğaldığı bir ortamda mükemmeli ortaya koyma iddiasının gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Ancak ürettiğimiz çözümlerin alternatifleri arasında en iyisi olması için çalışıyoruz. Bu bakışın da sürekli Ar-Ge ihtiyacını kaçınılmaz kıldığına inanıyoruz.

Araştırma Geliştirme
Ar-Ge bizim için en fazla zamanın ayrıldığı konudur. Temel olarak, çözümü imkânsız bir sorunun olduğuna inanmıyoruz. Bunun için, her proje içerisinde sürekli Ar-Ge devamlılığını esas olarak kabul ediyoruz.

İş Ahlakı ve Rekabet
Mevcut bir çözümün yeni varyasyonlarını ortaya çıkararak, rakiplerimizden pazar payı kapmayı ahlâki bulmuyoruz. Bunun yerine yapılmayanı yapmayı tercih ediyoruz. Bu yöntemin başlangıçta zor bir süreç oluşturmasına karşın uzun vadede hem daha kârlı, hem de sürekli ve üretken bir sonuç ortaya çıkaracağına inanıyoruz.